Měsíční plán práce:

Termínované úkoly
Plán akcí

prohlídnout

Úřední deska

Třídní schůzky

informace zde
Objednávání obědů

www.estrava.cz
jídelní lístek
Organizace školního roku
20010/11

prohlídnout
Kurzy a poznávací zájezdy
připravované pro žáky školy

prohlídnout
Informace o stravování
ve školní jídelně


podrobné informace
Provoz školní družiny

podrobné informace
Školní vzdělávací program
"Spolu za poznáním"

Je k nahlédnutí v kanceláři
školy.
Školní řád

otevřít
Předpis hodnocení žáků

otevřít
Rozvrh hodin
pro všechny třídy

otevřít
Nasazení vyučujících
2. stupně

otevřít
Výroční zpráva
2009/10

otevřít
Plán práce
20010/11

otevřít
Informační metodika

otevřít
Vzdělávací projekt
TECHNO 2012
start technické kariéry
podrobnosti projektu

Organizace školního roku 2010/11

 • 1. pololetí: 1.9. - 31.1.
 • 2. pololetí: 1.2. - 30.6.
 • podzimní prázdniny: 27. - 29.10.
 • vánoční prázdniny: 23.12. - 2.1.
 • pololetní prázdniny: 4.2.
 • jarní prázdniny: 14.2. - 20.2.
 • velikonoční prázdniny: 21.4. a 22.4.
 • hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.

Kurzy a poznávací zájezdy

Stravování ve školní jídelně

Školní jídelna ZŠ 17. listopadup. Konvičková +420 556 812 791
Výdejna ZŠ E. Zátopkap. Vištejn+420 556 812 072

Přípravu pokrmů pro školní výdejnu zabezpečuje školní jídelna ZŠ 17. listopadu.
Strava se ve školní výdejně vydává od 11:15 do 14:00 hodin.
Stravníci jsou povinni nosit průkazy ke stravování (stravovací karty).

Informace o stravování (platné od 1.9. 2009)
POZOR - od tohoto školního roku je možnost objednávání obědů přes internet na adrese www.estrava.cz.Po otevření stránky napíšete do vyplňovacího pole kód zařízení 0153, dále uživatelské jméno (číslo stravovací karty bez počátečních nul) a heslo (iniciály). Po prvním přihlášení si změňte heslo!
Odebírání obědů v době nemoci dítěte:
Dle vyhlášky č. 48/1993 Sb. §7 -školní jídelna zabezpečuje cenově zvýhodněné stravování výhradně v době pobytu žáka ve škole.
Žáci hradí pouze cenu potravin tj. 1.-4. ročník 17,- Kč, 5.-9. ročník 19,- Kč.
Zákonný zástupce je povinen v případě nepřítomnosti dítěte ve škole odhlásit stravu den předem do 14:00 hodin.
Pouze první den nepřítomnosti bude možné oběd za zvýhodněnou cenu vyzvednout.

V době nemoci je možné nadále odebírat obědy, ale za plnou cenu:
1.-4. ročník 34 + 11 Kč
5.-9. ročník 36 + 11 Kč

Přihlašování ke stravování ve školní jídelně - výdejně
Přihlášení ke stravování je možné na výše uvedených telefonních číslech.
Ke stravování je nutné přihlásit se alespoň 24 hodin před započetím stravování.

Stravné se platí vždy zálohově měsíc předem:

 1. prostřednictvím sporožirového účtu (inkasuje se 25. den v měsíci)
 2. z účtu kterékoliv banky (inkasuje se 14. den v měsíci)
 3. složenkou (složenku lze vyzvednout od 15. dne v měsíci se splatností do 25. dne)

Odhlášené stravné se vyučtovává do 2. měsíce. Na sporožirové účty se vrací částka jako vratek s označením měsíce. Na účty bank a složenky se vrací odhlášené stravné způsobem snížené zálohy o příslušnou částku.

Školní družina

Vychovatelky: Zátopková H., Bartoňová L.
tel: +420 556 812 166

Školní družina je v provozu denně od 6.00 - 8.00 a 11.40 - 16.00 hodin.